Prelucrarea colecţiilor

 Achiziţie curentă şi retrospectivă de cărţi, publicaţii periodice, documente grafice, electronice si audiovizuale.

 • Politica de achiziţii şi dezvoltare este determinată de:
  – profilul enciclopedic al bibliotecii;
  – structura colecţiei deja constituite;
  – cerinţele şi necesităţile utilizatorilor;
 • Dezvoltarea colecţiilor se realizează prin credite bugetare, din donaţii, sponsorizări;
 • Realizarea evidenţelor de bibliotecă (primară şi individuală) pentru intrările curente;
 • Evidenţa gestionară a documentelor de bibliotecă în sistem tradiţional (evidenţă individuală, în Registrul Inventar şi evidenţă globală în Registrul de Mişcare a Fondurilor);
 • Repartizarea pe secţii a documentelor.
 • Eliminarea documentelor pe baza criteriilor legale în vigoare;

Bibliotecari:
Oana Buga
Iulian Gavrilă
email: bib_prelucrare@yahoo.com