Istoric

,,Vino! E un oraş încântător! Sunt sigur că o să te prindă farmecul străzilor noastre, cu nume de voievozi şi ctitori. Un oraş pitoresc, cu oameni pitoreşti. Te ghicesc surâzând. Am rămas o anacronică excepţie. Un fenomen. Un provincial care-şi iubeşte oraşul şi-şi adoră concetăţenii.” (Cezar Petrescu – Oraş Patriarhal)

bibliotecaAAAA

          Biblioteca Publică la Roman a avut un timid început, materializat într-o donaţie din partea unui concitadin al nostru: Gheorghe-Radu Melidon. Născut la 31 mai 1831, Gheorghe – Radu Melidon a fost un autentic şi netăgăduit fiu al Romanului, oraşul în care a văzut pentru întâia oară lumina zilei, a copilărit şi a trăit până în ultimul ceas al vieţii lui.
Viitorul director al Şcolii Normale Carol I din Bucureşti, după absolvirea cursului primar, şi-a continuat studiile la Academia Mihăileană din Iaşi.
         Era foarte muncitor, inteligent şi dornic de a-şi îmbogăţi cunoştinţele. Cunoştea foarte bine mai multe limbi: germana, latina, franceza şi greaca.
S-a distins ca publicist încă de tânăr, la 24 de ani, colaborând, în 1855, la ziarul „Foiletonul Zimbrului” din Iaşi, unde a publicat interesante articole şi studii istorice, precum şi poezii.
Între 14 aprilie 1858 şi 29 octombrie 1859, a făcut parte din Epitropia Seminarului Sf. Gheorghe din Roman, ca reprezentant al Ministerului Cultelor.
În anul 1861, recunoscându-i-se meritele, i se dă dreptul de a funcţiona ca profesor în învăţământul secundar, iar în anul 1862, a fost transferat la Bucureşti, ca director al învăţământului primar din România.
         În anul 1866, a fost numit revizor şcolar pentru districtele Roman, Vaslui şi Tecuci, cu reşedinţa la Roman. Mai târziu a fost înaintat la gradul de inspector.
În anul 1871, participă, în fruntea unei delegaţii de cadre didactice din învăţământul secundar, la marea sărbătoare de la Putna (15 august) închinată lui Ştefan cel Mare, unde i-a cunoscut pe Mihai Eminescu şi Ciprian Porumbescu.
Ivirea unei necruţătoare boli l-a silit apoi, să părăsească, în octombrie 1881, lăcaşul de învăţământ unde desfăşurase o activitate atât de rodnică timp de aproape 30 de ani şi să se întoarcă la Roman.
        Deşi pensionar, a fost numit profesor de istorie la Gimnaziu din Roman, unde a funcţionat ca atare până la 15 septembrie 1886.
În ziua de 2 aprilie 1885, a dăruit Primăriei Roman, 228 de volume menite, cum spunea în actul de donaţie, să formeze începutul unei biblioteci publice în oraşul său natal:

,,Considerând că Romanul posedă, de mai mulţi ani, mai multe şcoli primare şi secundare publice şi private, care au trebuit să producă măcar cititori cu dorinţa de a-şi spori cunoştinţele şi a satisface curiozitatea prin lectură, am onoarea de a oferi în dar comunei mele natale-Romanul, 216 (228) volume (cărţi), toate legate şi relativ la ştiinţă, litere şi istorie naţională dupre inventar, ca un prinos cetăţenesc din singura avere ce am.”

      Donatorul numeşte cărţile ,,rari şi alese” şi pune condiţii pentru funcţionarea bibliotecii publice.
Şi anume:
– cărţile vor fi împrumutate oricărui ,,amator” spre citire şi cercetare;
– lectura să se facă numai ,,în cuprinsul localului primăriei”, iar în afară, cărţile vor fi împrumutate la persoanele ,,vrednice şi de credinţă şi cu depunerea de garanţie a valoarei”;
– cărţile să fie păstrate sub denumirea de Melidonium spre veşnica pomenire a numelui familiei;
  Gheorghe Radu Melidon a fost un cărturar, un spirit de elită, un publicist cu superioare însuşiri, un profesor şi îndrumător al învăţământului, care a făcut cinste oraşului natal.
Din nefericire însă, cruda şi necruţătoarea boală de care suferea s-a agravat din ce în ce, încât fostul inspector şcolar şi organizatorul învăţământului primar normal din România, s-a stins din viaţă în ziua de 11 mai 1897 şi a fost înmormântat în cimitirul oraşului Roman.

bibaa

     În luna martie 2009 la iniţiativa doamnei editor Emilia Ţuţuianu, a profesorului univ. dr. Tudor Ghideanu şi a unui grup de intelectuali din Roman – 16 membri fondatori – a fost înfiinţată: SOCIETATEA CULTURALĂ GEORGE RADU MELIDON ROMAN, conform dovezii disponibilităţii denumirii cu numărul 69360 din 03.02.2009, eliberată de către Ministerul Justiţiei – Serviciul Relaţii cu Publicul şi Cooperare cu ONG.
       Societatea are rolul de:
– liant între instituţiile statului şi cele private, în vederea eficientizării activităţilor de selectare, promovare şi stimulare a valorilor de performanţă intelectuală, de moralitate civică şi spirituală adecvată, din rândul tinerilor şi vârstnicilor, devenind mesageri ai culturii, istoriei şi tradiţiilor strămoşeşti ale poporului român şi ale minorităţilor naţionale.
– editarea unei reviste de cultură, didactico-ştiinţă proprie, intitulată Melidonium, care să facă cunoscute acţiunile Asociaţiei şi valorile culturale ale Romanului şi nu numai, în cadrul regional, naţional şi european.
Din anul 2011 lumea culturală românească din ţară şi diaspora a luat cunoştinţă de existenţa vieţii culturale în oraşul Roman prin revista Melidonium online (http://melidonium.ro), făcând o foarte bună publicitate oraşului nostru cu valorile culturale moştenite şi prezente.

*

Conducerea Bibliotecii George Radu Melidon între anii 1952-2005