Eliberarea unui permis de intrare în bibliotecă

star Pe baza unui permis de intrare utilizatorii au acces in toate secțiile bibliotecii; permisul de intrare se obține cu următoarele acte:

• buletinul/carte de identitate cu domiciliul stabil sau viză de flotant în Roman.
• pentru tinerii până la 14 ani este necesar şi buletinul/carnetul de identitate al unuia dintre părinți
• utilizatorul va semna un contract cu biblioteca prin care se obliga sa respecte regulamentul acesteia

Permisul de intrare nu este transmisibil şi este valabil 8 ani, fără anul înscrierii, cu condiția ca la începutul fiecărui an calendaristic utilizatorul să solicite reînscrierea sa la bibliotecă.

Taxa pentru eliberarea unui permis, la înscriere, este de:
– 1 leu elev, student, pensionar, categorii defavorizate
– 2 lei pentru personal angajat (conform hotărârii Consiliului Local Roman)

În cazul pierderii permisului, utilizatorul va achita 1 leu pentru eliberarea unui nou permis.