Carte veche

Cartea veche în colecţiile Bibliotecii George Radu Melidon Roman

Cartea îndeplineşte nu numai minunea de a ne pune în contact cu semenii noştri depărtaţi în timp şi spaţiu; cartea îndeplineşte fapta de mirare de a ne face să trăim în afară de minciună, nedreptate şi prejudecăţi. În aceste urne sacre, în care poeţii şi cugetătorii şi-au închis inimile, găsim acea putere fără moarte care mişcă umanitatea înainte în progresul ei necontenit…. (Mihail Sadoveanu)

În colecţia de Carte veche a Bibliotecii municipale George Radu Melidon din Roman se găsesc 6 cărţi în limbile franceză, italiană, greacă, latină şi două cu litere chirilice. Domeniile pe care le tratează sunt diverse: lingvistică, religie, literatură.

HPIM1962

 

În ordinea anilor de publicare, colecţia de Carte veche a bibliotecii cuprinde:

HPIM1966

 Provenienţă: Donaţie Biblioteca personală prof. Gh.A.M.Ciobanu

 

1752 – Lettere scelte di varie materie piacevoli, critiche ed erudite scritte ad una dama di qualita dall Abate Pietro Chiari Bresciano (Scrisori alese din diferite domenii spirituale, critice şi erudite scrise către o doamnă nobilă de abatele Pietro Chiari Bresciano) Pietro Chiari (1712 – 1785) a fost un criitor şi libretist italian. A scris peste 60 de comedii, care l-au adus într-un conflict cu rivalul său, Carlo Goldoni. În colecțiile noastre, se regăsește volumul al II-lea al lucrării, volum scris în limba italiană și tipărit în anul 1752, la Veneţia. Lucrarea are 224 de pagini, cuprinde 28 de scrisori, scrise cu umor şi satiră, concepute pentru a evidenţia viciile şi virtuţile omului modern.

 

HPIM1963

 

1786 –Voltaire – Oeuvres completes, volumul 29

Voltaire, pe numele său adevărat François-Marie Arouet (21noiembrie 1694 – 30 mai 1778), a fost un scriitor și filosof francez, unul dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai Iluminismului francez, membru al Academiei Franceze (1746).Volumul din colecția de Carte veche este o carte în limba franceză, tipărită la Paris, în anul 1786. Lucrarea este fără coperţi, are 526 de pagini şi debutează cu o prefaţă a editorilor. Din cuprins: La voix du sage et du peuple, Pensées sur l’administration publique, Les droit des hommes et les usurpation des autres, Le cri de nations, Prix de la justice et de l’umanite, Commentaire sur l’esprit des lois. Provenienţa: Conacele boiereşti din zona Romanului, conace care au fost expropriate prin Decretul 83/1949 (în zona Romanului au fost expropriate bunurile de la 91 de conace boiereşti). Comitetul provizoriu al Judeţului Roman, pentru aplicarea Decretului 83/1949, dispune: Bibliotecile, după ce vor fi controlate, vor fi predate bibliotecilor locale, cărţile rare, manuscrisele, vor fi ţinute la dispoziţia Academiei R.P.R. Din aceste biblioteci au fost repartizate şi bibliotecii noastre un număr de 347 volume. Din acestea, 19 sunt în limba română, restul în limbi străine – 88 în limba germană, 240 în limba franceză, cărţi din aproape toate domeniile, de la enciclopedii şi dicţionare până la romane.

 

HPIM1969

 1790 – Dicţionar francez-grec

Volumul, tipărit în anul [1790], are 898 de pagini. Pagina de titlu şi ultimelepagini lipsesc, iar frumoasa legătură din piele este, din păcate, destul de deteriorată. Nu se cunoaşte provenienţa.

 

HPIM1955

 1792 – Carte de rugăciuni

 

Cartea, tipărită în anul 1792, este scrisă în alfabetul chirilic. A suferit un incendiu şi are coperţile deteriorate. Nu se cunoaşte provenienţa.
Tipăritură este lucrată armonios, cu text în două culori, negru şi roşu, cu iniţiale şi chenare ornate cu motive geometrice.

 

HPIM1959

 1817 – Dicţionar grec-latin

 

Cartea a fost tipărită în anul 1817, primele pagini lipsesc, iar coperţile, din piele, sunt deteriorate. Lucrarea are 1072 de pagini, din care 888 sunt dicţionarul grec-latin, iar 184 sunt un Lexicon latin-grec. Nu se cunoaşte provenienţa.

  

HPIM1953

 1830 – Genoveva de Brabant

 

Cartea, tipărită în anul 1830, are caractere chirilice. Este vorba de varianta în traducerea lui Grigore Pleşoianu, care semnează şi prefaţa. Lipseşte pagina de titlu. Toate studiile de specialitate, indică anul 1838 ca prima apariţie a traducerii lui Pleşoianu, însă o însemnare făcută pe carte, a dus la concluzia că anul de apariţie ar putea fi 1830. Lucrarea are 191 de pagini; nu se cunoaşte provenienţa. 

Importanţa acestor volume nu este datorată numai autorilor, vechimii, calităţii tiparului sau măiestriei legăturii de epocă, ci şi ineditului unor însemnări, ex-libris-uri, autografe şi dedicaţii.
Valorificarea colecţiei de Carte veche se realizează prin cataloage, expoziţii de carte, articole şi studii.
Accesul la colecţia de Carte veche este limitat de vârstă – minim 18 ani – şi condiţionat de studii, de scopul lucrării şi de respectarea Regulamentului de funcționare.