Prelucrarea informatizată a colecţiilor

star

– înregistrarea în sistem computerizat a colecţiilor bibliotecii;
– organizarea Catalogului electronic.

Referenţi:
         Alina Bordea
         Mădălina Ordean