Servicii pentru utilizatori

star Prin activitatea pe care o desfășoară, Biblioteca George Radu Melidon se adresează direct comunității, căreia îi oferă următoarele servicii:
Servicii informaționale:

 – servicii de lectură şi informare la sediul central, realizate prin secțiile de relații cu publicul: Secția de împrumut carte AdulţiSecția împrumut carte Copii, , Sală de lectură și Colecții Speciale
 – informare comunitară prin Punctul de Informare Comunitară (P.I.C.), serviciu înființat în anul 2009, ca ofertă informațională modernă pentru comunitatea locală. Misiunea sa este de a identifica interesele de informare aflate într-o dinamică accentuată și de a depista sursele de informație adecvate, de a iniția pe cetățenii comunității în procedurile obținerii serviciilor publice dorite. Domenii din care PIC oferă informații: asistență şi protecție socială, sănătate, învățământ și cultură, activități economice cu accent pe specificul local.
– servicii de informare turistică – Punct de Informare Turistică (P.I.T.), adresa şi programul de vizitare pentru muzeele din municipiul Roman; unităţile de cult şi programul celor mai importante sărbători religioase; programul Târgurilor organizate în municipiu; locuri de agrement din municipiul Roman; transport şi cazare la nivelul municipiului Roman şi al judeţului Neamţ; acces direct la un fond specializat de ghiduri şi hărţi cu cele mai atractive trasee şi obiective turistice din România şi Europa, precum şi de pe alte continente;
– manifestări culturale ocazionate de marcarea unor evenimente: simpozioane, conferințe, mese rotunde, lansări de carte, expoziții, prin colaborări cu instituțiile de învățământ și de cultură.