Biblionet

Serviciul Biblionet:small_biblionet

– oferă utilizatorilor acces gratuit la Internet;
– desfăşoară cursuri gratuite de iniţiere în tainele calculatorului pentru toţi cei interesaţi;
– oferă informaţii legislative în format electronic (pe CD, dischetă, stick, e-mail), prin programul informatic LEX EXPERT (acte normative actualizate la zi), cele mai solicitate legi fiind:
Legea nr.263/2010 – legea privind sistemul unitar de pensii publice
Legea nr.448/2006 – legea privind protecţia și promovarea drepturilor privind persoanele cu handicap
Legea nr.40/2011 – completare şi modificare la Legea 53/2003 Codul Muncii
Legea nr.260/2008 – legea privind asigurarea obligatorie a locuinţelor
Legea nr.203/2012 – legea privind circulaţia pe drumurile publice
Codul de procedura civilă, Codul fiscal, Codul civil (Legea nr.71/2011)
Legea fondului funciar
Legea educaţiei naţionale
Legea adopţiilor
Legea profesiei de avocat
Legea patronatelor
Legea privind auditul intern etc.
* Biblioteca municipală George Radu Melidon este singura instituţie din oraş care oferă utilizatorilor, în mod gratuit, informaţii legislative actualizate, de luni până vineri, 10 ore pe zi.
– acces gratuit la softul educaţional Intuitext (animaţii interactive, puzzle-uri, jocuri tip concurs, teste cu răspuns imediat, exerciţii cu indicii din domeniile: matematică, geografie, fizică, biologie şi chimie);
– îndrumarea elevilor în ce priveşte întocmirea referatelor şi a portofoliilor pentru diferite materii şcolare ( Limba şi literatura română, Chimie, Fizică, Biologie, Geografie, etc.);
– găzduirea Clubului de vacanţă, activitate desfăşurată pe perioada vacanţei de vară ( jocuri de Şah, Remi, Scrabble, etc.); 

starRegulament de funcţionare

– accesul la serviciul Biblionet se va face prin prezentarea permisului de intrare la bibliotecă.
– utilizatorii vor utiliza calculatorul numai după pornirea acestuia de către bibliotecarul de serviciu şi doar pentru operaţiile indicate în instrucţiuni.
– în cazul constatării unor nereguli în funcţionarea calculatoarelor, utilizatorii vor apela la personalul bibliotecii.
– accesul la Biblionet este limitat la o oră, cu posibilitatea de prelungire numai cu acordul bibliotecarului.
– la Biblionet au prioritate elevii care accesează internetul în scopul informării şi redactării de referate şi proiecte şcolare. Nu este permis accesul pe site-uri neadecvate vârstei şi fără caracter educaţional.
– pentru elevi, frecventarea Biblionet-ului se va face în afara orelor din programul şcolar.
– este interzis accesul persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice.
– este interzis fumatul, consumul băuturilor alcoolice, alimentelor, etc. În incinta bibliotecii.
– utilizatorii au obligaţia să păstreze în bună stare aparatura din dotare.
– la terminarea timpului alocat fiecărui utilizator, bibliotecarul trebuie să verifice dacă aparatura este în bună stare de funcţionare. În cazul degradării sau deteriorării, se vor lua măsuri pentru recuperarea aparaturii defecte.
– utilizatorii vor îndeplini condiţii de igienă şi comportament responsabil şi civilizat.
– scanarea unor documente de bibliotecă şi listarea la imprimantă se face numai de către personalul bibliotecii, la solicitarea utilizatorului. Nu se scanează documente proprii.
– la solicitarea utilizatorilor, bibliotecarul poate face rezervare pentru accesarea internetului.
– nerespectarea prevederilor din regulament, duce la suspendarea temporară sau definitivă a accesului la Biblionet.

Bibliotecari:
Mihaela Iucha
Mariana Donose
email: biblionet_roman@yahoo.com