Catalogarea colecţiilor

star Acest serviciu dispune de personal calificat care:

  • prelucrează biblioteconomic, curent şi retrospectiv, documentele de bibliotecă;
  • cataloghează, conform standardelor în vigoare colecţiile bibliotecii;
  • clasifică şi atribuie cotele sistematico-alfabetice pentru toate tipurile de documente;
  • efectuează descrierea bibliografică şi indexarea documentelor; 
  • organizează, întreţine şi actualizează cataloagele bibliotecii;
  • oferă utilizatorilor instrumentele proprii de căutare şi regăsire a surselor de informare:

                             – catalogul alfabetic
– catalogul sistematic

Bibliotecari:
Oana Buga
Iulian Gavrilă
email: bib_prelucrare@yahoo.com