Biblioteci publice

Biblioteci publice din România

 

 Biblioteci publice din Europa

 

Biblioteci publice din SUA

 

Alte biblioteci

1. româneşti

 

2. străine

Asociaţii profesionale ale bibliotecarilor

1. româneşti

2. străine