,,Cultură – Artă – Educaţie” la Muzeul de Istorie Roman

Muzeul de IstorieProiectul iniţiat de doamna muzeograf dr. în chimie Otilia Mircea – Cultură, artă, educaţie – abordează o temă generoasă cu implicaţii complexe în formarea tinerei generaţii.
Pornind de la educaţia primită în sânul familiei, la care se adaugă educaţia în spiritul valorilor tradiţionale, creştine din cadrul comunităţii, fie că vorbim de sat ori oraş, sporind cu educaţia primită în şcoală, toate întregesc paleta largă de germeni ai culturii care sunt transmişi tinerei generaţii.
Şi dacă ne referim la disciplinele umaniste din programa şcolară, care pregătesc elevii pentru receptarea valorilor culturale prin lectură, proză, poezie – sensibilizând spiritul şi dând frâu liber imaginaţiei şi creativităţii, şi continuând cu învăţarea unei limbi străine, care constituie o adevărată cheie deschizătoare de porţi spre alte civilizaţii – rezultă că toate acestea contribuie la lărgirea orizontului cultural al elevilor. Continuă lectura

Concurs de cultură generală ,,Speranţă pentru mâine”

În cadrul manifestărilor prilejuite de Zilele oraşului Roman, la Biblioteca municipală George Radu Melidon s-a desfăsurat a XIII-a ediţie a Concursului de cultură generală pentru elevii liceelor romaşcane: Speranţă Pentru Mâine, sub îndrumarea bibliotecarului Iulian Gavrilă.
Ca şi la ediţiile precedente, concursul s-a desfăşurat pe baza unui chestionar tip grilă, conţinând o sută de întrebări de cultură generală, fiecare având patru variante de răspuns.
Ierarhizarea concurenţilor s-a făcut pe două secţiuni: individual şi pe echipe, fiecare echipă – reprezentând un liceu – fiind compusă din trei elevi ai respectivului liceu, punctajul ei obţinându-se prin cumularea punctelor celor trei la secţiunea individual.
Astfel, la secţiunea pe echipe anul acesta podiumul a fost al elevilor de la Liceul teologic romano-catolic ,,Sfântul Francisc de Assisi” (Eduard Jicmon, Gabriel-Şerban Poşchin şi Cristian Iştoc), elevii obţinând împreună 208 puncte. Locul al doilea a fost ocupat de echipajul Colegiului Naţional „Roman Vodă” (Andreea Mîrţ, Mădălina-Andreea Robu şi Dănuţ-Ionuţ Isachi), cu un punctaj de 193, iar locul al treilea a revenit elevilor de la Liceul teologic ortodox „Episcop Melchisedec” (Ioana-Petronela Bidnic, Bogdan-Sebastian Blănaru şi Andrei Cotorobai), cu un punctaj de 180.
La secţiunea individual locul I a revenit elevului Cristian Iştoc de la Liceul teologic romano-catolic ,,Sfântul Francisc de Assisi”, locul al II-lea elevului Eduard Jicmon de la acelaşi liceu şi locul al III-lea elevului Dănuţ-Ionuţ Isachi de la Colegiul Naţional „Roman Vodă”.
Elevii premianţi au primit diplome, un premiu în bani şi o carte a unui scriitor romaşcan. Elevilor care nu au avut punctaj de podium li s-au acordat, ca în fiecare an, diplome de participare. Primii trei clasaţi, respectiv primele trei echipe, urmează a primi, ca şi în anii trecuţi, diplome şi premii.
A XIII-a ediţie a Concursului de cultură generală „Speranţă pentru mâine” s-a bucurat de participarea elevilor Liceului teologic ortodox „Episcop Melchisedec”, Liceului teologic romano-catolic „Sfântul Francisc de Assisi”, Liceului tehnologic „Vasile Sav”, Colegiului Naţional „Roman Vodă” şi Colegiului tehnic „Miron Costin”. Continuă lectura